Лист від адвоката Жовновського В.Т.

Автор: | 21 февраля 2015
Поделиться

2015 дело Циганка (скачать)

Пропозиція продовжити договір на 2015 рік

У зв’язку з відсутністю достатнього фінансування в листопаді 2014 року, я звернувся до уповноважених по будинкам з проханням через створені ними громадські організації взяти на себе фінансування адвокатських послуг по кримінальним провадженням. Враховуючи що по справам значиться 1750 потерпілих, з них більше 1000 потерпілих які бажають отримати житло від КМДА і є членами громадських організацій, це коштувало б їм близько 100 грн. членських внесків на рік.

Уповноважені від домів обіцяли винести на збори потерпілих питання збору членських внесків від всіх потерпілих, з яких оплачувати послуги адвоката (можливо мої послуги). Але до цього часу питання фінансування моїх послуг не вирішене.

Уповноваженим по будинкам, які цього хотіли, я передав рекомендації, текст яких додається.

Апеляційним судом міста Києва кримінальну справу по обвинуваченню Циганка І.Л. відправлено Генеральному прокурору для проведення досудового слідства. Справа буде розслідуватися, а в подальшому розглядатися в судах за новим КПК.

За яким Вам необхідно буде по новому вивчати матеріали справи, подати до районного суду позовна заяву в 5-ти примірниках для всіх учасників, в якій врахувати суму основного боргу, інфляції за весь період, близько 200%, та моральну шкоду. Відносно Вас всі необхідних для справи документів, в матеріалах кримінального провадження наявні, мною вивчені.

У зв’язку зі змінами законодавства Вам необхідно буде, один раз, за викликом з’явитися до суду, дати покази та підтримати цивільний позов, або дати покази в режимі відео конференції (Інтернет по скапу).

Справа по банкрутству ЗАТ «БІК» проходить досить складно. Після зустрічі в КМДА, та так званої «підтримки», інвестор зупинив фінансування. Мною зняті арешти на землю, але деякі «організовані КМДА» потерпілі подали скаргу Генеральному прокурору, який дав доручення прокурору міста, який подав апеляцію. Апеляція подана з порушенням процесуальних норм, але згодом може бути розглянута апеляційним судом.

Для продовження договору вам необхідно оплатити рахунок який додається та повідомити мене за телефоном (044) 567-97-39 або 067-299-96-16. Оплата за послуги коштує 1200 грн. на рік, для тих хто є кредиторами ЗАТ «БІК» 1500 грн.

Якщо Ви на бажаєте продовжити договір, копії Ваших документів та довіреність будуть мною знищені після встановленого терміну зберігання в юридичній фірмі ТОВ «Абсолют».

         З, повагою

             Директор

юридичної фірми ТОВ «Абсолют»

                       Адвокат                                           В.Т. Жовновський.

 


 

Копія звернення до уповноважених

В святи с отсутствием финансирования намерен прекратить представлять интересы всех потерпевших в 2015 г. поєтому даю рекомендации.

Что необходимо сделать по уголовному делу?

 1. Составить список содержания томов (1000) дела (структуру дела) .
 2. Напечатать списки Ф.И.О. всех (1693) потерпевших с указаним наличия их документов в материалах дела. Указать том дела №, № страницы дела (в екселе) и номера события в обвинительном акте. Провести сверку.
 3. Проверить наличие оригиналов договоров с потерпевшими в акте выемки от 06 — 07. 02. 2006 р. Провести сверку со списком потерпевших
 4. Проверить наличие документов потерпевших в материалах уголовного дела. Провести сверку со списком потерпевших.
 5. Проверить наличие єпізодов всех потерпевших в обвинительном акте. Провести сверку со списком 1693 потерпевших.
  Уведомить потерпевших об отсутствии их материалов в уголовном деле (что они фактически не числятся потерпевшими по уголовному производству в Подольском суде их 76)
 6. Через каждые 60 дней принимать участие при продлении срока содержания под арестом Шахова А. (Шахов должен оставаться под арестом).
 7. После зачитки обвинительного акта: (приблизительно в мае 2015 г.)
  • 7.1. Заявить и поддержать ходатайство о привлечении в качестве гражданських ответчиков 6 предприятий, КМДА, Днепровскую РДА;
  • 7.2. Заявить и поддержать гражданские иски потерпевших;
   Всем потерпевшим необходимо подать гражданские иски до конца зачитки обвинительного акта (до мая 2015 г.).
  • 7.3. Заявить ходотайства аб аресте имущества (земли) или снятии арестов.
 8. Постоянно следить за состоянием дела о банкротстве ЗАТ «БИК», в случае публикации объявления о продаже недостроя по ул. Отто Шмидта 34-42 и Татарской 8-14 заявить в суде ходатайство об аресте имущества (на даний момент снят арест с целью достройки дома).
 9. Обеспечить участие адвоката для допросов:
  • 9.1. Шахова, Терентьева, понятых, свидетелей (работников предприятий, служащих КМДА, чиновников и других по мере необходимости);
  • 9.2. Привлечь и допросить в качестве свидетелей Черновецких, Басса, Столара, Омельченко, прокуроров проводивших проверки в фирмах «Элита Центр» и других лиц вытекающих из перекрестных допросов.
  • 9.3 В случае выявления фактов вины в процесе допросов в суде, подать заявления об уголовном преследовании виновных лиц.
  • 9.4. Заявить ходотайства о принятиии отдельных постановленй о привлечении у уголовной ответственности лиц (прокуроров, следователей, работников КМДА, других работников фирм), вина которых будет выявлена в процесе уголовного производства в суде.

Прим: В случае привлечения КМДА в качестве ответчика, и доказательства вины работников (КМДА) и Шахова, вместо «доброй воли» КМДА понесет полную отвественность перед потерпевшими. Чего КМДА боится и постоянно пугает, что в слечае доказательства вины, даже Шахова, прекратит давать квартиры.

                         Адвокат                          В.Т. Жовновский.

Лист від адвоката Жовновського В.Т.: 2 комментария

 1. Данилов Леонид Львович

  Уважаемый Василий Тимофеевич, если у Вас есть возможность, возьмитесь, пожалуйста, за предоставление моих интересов в суде как инвестора «Элиты-Центр»

 2. Елена

  Василий Тимофеевич, подскажите пожалуйста какие такие гражданские иски и по ком должны быть?
  «Всем потерпевшим необходимо подать гражданские иски до конца зачитки обвинительного акта (до мая 2015 г.).»
  Можете помочь составить иск и сколько это будет стоить?
  Спасибо за ответ.
  С ув.Погорилец Елена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.